Sql developer Jobs offers in Vietnam -

Vietnam > Sql Developer > 1752 results found.


Related Searches : "Sql"

Net sql server asp english   |   Database sql   |   Sas sql   |   Database developer sql   |   Sql oracle   |   Sql developer   |   

Web Developer (SQL, CSS, C#) | ITviec Ltd | Ho Chi Minh City | Thursday 07 March 2019 20:01

Senior C# Developer(SQL/ .NET Framework) | ITviec Ltd | Hanoi | Thursday 07 March 2019 20:01

AI Engineer (Database, SQL, Oracle) | ITviec Ltd | Hanoi | Wednesday 20 March 2019 04:52

.NET Dev (C#, MS SQL) | ITviec Ltd | Hanoi | Thursday 07 March 2019 20:01

Junior Database Developer (SQL, Oracle) | ITviec Ltd | Ho Chi Minh City | Thursday 07 March 2019 17:45

Oracle Pl/sql Developer | Talent Network | Ho Chi Minh | Tuesday 12 March 2019 16:13

.NET Dev (SQL, ASP.NET) | ITviec Ltd | Hanoi | Tuesday 26 March 2019 05:58

System Analyst (.NET, MVC, SQL) | ITviec Ltd | Ho Chi Minh City | Sunday 10 March 2019 04:38


Job offers search results | Vietnam


Bosch Group >> Oracle PL/SQL Developer in Thành phố Hồ Chí Minh
Thursday 07 March 2019 04:11 | Bosch Group | Bosch Group
Job Description Clarify and Analyze business requirement from customer Take in charge of task estimation Implement requirement following coding standard &... | Bosch Group - Thành phố Hồ Chí Minh

Restaff >> WPF/Winforms Developer (C# .NET) in Thành phố Hồ Chí Minh
Wednesday 02 January 2019 09:14 | Restaff | ITviec
Experience with Oracle SQL Developer as DB tool. WPF/Winforms Developer (.Net C#). Have constant curiosity, be creative, responsible and willing to learn new... | Restaff - Thành phố Hồ Chí Minh

HansenCX >> Software Developer (PL/SQL, Oracle) in Thành phố Hồ Chí Minh
Friday 18 January 2019 09:15 | HansenCX | ITviec
Experience with SQL Developer. Would you like to join a software company operating in a dynamic and rapidly changing industry?... | HansenCX - Thành phố Hồ Chí Minh

Codix >> C and SQL Developer – Training in Europe in Thành phố Hồ Chí Minh
Thursday 17 January 2019 09:15 | Codix | ITviec
Good skills of SQL. Practical experience as a Developer. Participate to the development of our finance softwares with C and SQL. Analyze client’s requirements.... | Codix - Thành phố Hồ Chí Minh

Oracle >> Autonomous Data Warehouse Consultant in Thành phố Hồ Chí Minh
Wednesday 14 November 2018 14:14 | Oracle | Oracle
Oracle SQL Developer. Ability to develop function and program in PL/SQL and/or standard SQL programming. Autonomous Data Warehouse Consultant-18001BWF.... | Oracle - Thành phố Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Tài Chính >> Lập Trình Viên SQL in Ho Chi Minh City
Wednesday 13 March 2019 01:08 | Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Tài Chính | CareerLink
Viết các package cho dự án phần mềm. Tối ưu hóa các câu lệnh SQL để tăng... Có kiến thức lập trình ít nhất một trong các ngôn ngữ sau. Oracle SQL, PL SQL...... | Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Tài Chính - Ho Chi Minh City
ITviec Ltd >> Senior C# Developer(SQL/ .NET Framework) in Hanoi
Thursday 07 March 2019 20:01 | ITviec Ltd | ITviec Ltd
Hanbisoft. Chính tay bạn làm nên sản phẩm top high quality. Who we are. Hanbisoft tiền thân từ một công ty mẹ tại Hàn Quốc. Mở văn phòng tại Hà Nội từ năm 2018. What we do. Hanbiso...... | ITviec Ltd - Hanoi
ITviec Ltd >> QA Analyst (QA QC, Tester, SQL) in Hanoi
Thursday 07 March 2019 17:45 | ITviec Ltd | ITviec Ltd
SSI. A leading Financial Corporation. SSI. A leading and reputable financial institution which has the fastest growth rate in term of charter capital in Vietnam. SSI has always bee...... | ITviec Ltd - Hanoi
ITviec Ltd >> Java Developers (Oracle, SQL) in Hanoi
Thursday 07 March 2019 20:01 | ITviec Ltd | ITviec Ltd
Chuyên Môn Của Chúng Tôi. Agile. Oracle. Java. Team Leader. SQL. Product Manager. Công ty đang thực hiện nhiều dự án sử dụng công nghệ mới. Business Intelligence, Big...... | ITviec Ltd - Hanoi
Dimension Data Asia Pacific Pte Ltd >> Programmer / Application Developer (.Net) in Ho Chi Minh City
Wednesday 13 March 2019 15:33 | Dimension Data Asia Pacific Pte Ltd | Monster
NET based language (C , VB.Net) br â& 128. Familiarity with the ASP.NET framework, SQL Server and... Good working knowledge of SQL Server and other SQL Services br â& 128. Experience using Visual Studio...... | Dimension Data Asia Pacific Pte Ltd - Ho Chi Minh City
ITviec Ltd >> Web Developer (SQL, CSS, C#) in Ho Chi Minh City
Thursday 07 March 2019 20:01 | ITviec Ltd | ITviec Ltd
Được đào tạo các khóa học phục vụ cho nhu cầu công việc. Chuyên Môn Của Chúng Tôi. CSS. JavaScript. NET. C. Database...... | ITviec Ltd - Ho Chi Minh City
Talent Network >> Oracle Pl/sql Developer in Ho Chi Minh
Tuesday 12 March 2019 16:13 | Talent Network | Talent Network
Yêu Cầu Công Việc. Qualifications. Working experience in Oracle Database. Experience in PL SQL programming. Good experience in common DBMS. database design. Knowledge in XML, Macro...... | Talent Network - Ho Chi Minh City

Similar : Oracle Pl/sql Developer


Talent Network >> Lập Trình Viên C# và SQL in Binh Duong
Sunday 17 March 2019 02:49 | Talent Network | Talent Network
Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn. Lương theo năng lực từ 12. 18 triệu tháng. Thưởng tháng 13, thưởng doanh thu, .. Hỗ trợ cơm trưa, đồng phục, đào tạo, .. Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH...... | Talent Network - null
ITviec Ltd >> Junior Database Developer (SQL, Oracle) in Ho Chi Minh City
Thursday 07 March 2019 17:45 | ITviec Ltd | ITviec Ltd
ANTS is Vietnam s leading integrated internet advertising SaaS platform founded in 2014. ANTS's Vision. Unleash the full economic potential of. Digital Business. ANTS is Vietnam s ...... | ITviec Ltd - Ho Chi Minh City
Talent Network >> SQL Developer in Hanoi
Thursday 21 March 2019 08:14 | Talent Network | Talent Network
Viết các package cho dự án phần mềm. Tối ưu hóa các câu lệnh SQL để tăng... Thành thạo ngôn ngữ SQL và PL SQL. Sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc. Ưu tiên...... | Talent Network - Hanoi

Similar : SQL Developer


First Alliances >> Senior .Net Developer in Hanoi
Saturday 23 March 2019 23:46 | First Alliances
up to USD 1,500 Senior .Net developer Job Description - To write software programs from design specifications... with ASP.NET MVC/Web Forms, Entity Framework or NHibernate, SQL Server or T-SQL, HTML/CSS, JavaScript OOP and jQuery...... | First Alliances - Hanoi

Similar : Senior .Net Developer


Titan Dealer Management Solutions Pty. Ltd. >> NET Developers (C#, SQL) in Ho Chi Minh City
Thursday 14 March 2019 23:05 | Titan Dealer Management Solutions Pty. Ltd. | Salary : $1500 per month
Việc Our company is seeking a full time Developer with .NET C# and possess some SQL Server skills. You are expected..., test, document and implement new applications or enhancements to existing systems Write SQL stored procedure, function...... | Titan Dealer Management Solutions Pty. Ltd. - Ho Chi Minh City
Bosch >> Oracle Pl/sql Developer in Ho Chi Minh City
Friday 08 March 2019 23:32 | Bosch
Experience in PL/SQL programming Good experience in common DBMS / database design Knowledge in XML, Macro Experience in design...... | Bosch - Ho Chi Minh City

Similar : Oracle Pl/sql Developer


Titan Dealer Management Solutions Pty. Ltd. >> Database Developer (Sql, .NET) in Ho Chi Minh City
Thursday 14 March 2019 23:21 | Titan Dealer Management Solutions Pty. Ltd.
Developer and Administrator in SQL Server. The role will see you working closely with our DBA team and our implementations team..., developer support, and implementing procedures for the conversion of legacy databases into SQL Server. You are expected...... | Titan Dealer Management Solutions Pty. Ltd. - Ho Chi Minh City
Easy Credit >> Business Intelligence Specialist (Sql/pentaho/oracle) in Ho Chi Minh City
Thursday 28 February 2019 23:26 | Easy Credit
organization. Your skills in SQL combined with your ability to quickly understand key business concepts will enable.... - Ability to write efficient SQL queries and tune/evaluate their performance. - Ability to develop efficient shell scripting to manage...... | Easy Credit - Ho Chi Minh City
C and SQL Developer - Training in Europe in Tan Binh, Ho Chi Minh City
Sunday 24 March 2019 04:05
Participate to the development of our finance softwares with C and SQL Analyze client’s requirements Design... computer science or equivalent technical area Fluent usage of C, ANSI C, C++ Good skills of SQL Conceptual knowledge...... - Tan Binh, Ho Chi Minh City
Bosch Group >> Oracle PL/SQL Developer in Tan Binh, Ho Chi Minh City
Friday 08 March 2019 23:57 | Bosch Group
experience in Oracle Database Experience in PL/SQL programming Good experience in common DBMS / database design Knowledge in...... | Bosch Group - Tan Binh, Ho Chi Minh City

Similar : Oracle PL/SQL Developer


OCB >> Full Stack Developer (Java, .Net/ Front End) in Ho Chi Minh City
Saturday 02 March 2019 00:08 | OCB
graphic designer and yourself - Cooperating with the back-end developer in the process of building the RESTful API... - Communicating with external web services Yêu Cầu Công Việc Skills: Proficiency with: - Database development: SQL Server, MySQL...... | OCB - Ho Chi Minh City
RPA Developer (C#, VB.NET, SQL) in Phu Nhuan, Ho Chi Minh City
Saturday 09 March 2019 05:14
experience in programming Required skills: C#, VB, VBA, SQL Server Written and verbal French skills is a plus Experience in...... - Phu Nhuan, Ho Chi Minh City
SQL DEVELOPER (Trainee, Fresher, Junior, Senior) in Ho Chi Minh City
Saturday 29 December 2018 07:44
ROLES: We are looking for a SQL Developer to join our Data Management and Online Reporting Service team... as well as reports using various technologies (SQL Server, SSIS, C#, SSRS, Power BI). KEY RESPONSIBILITIES: - Interpreting, analysing...... - Ho Chi Minh City

"Sql Developer" Jobs Results Powred By :
neuvoo job search (1207) | Indeed job search (9) | careerjet job search (536)

"Sql" - Related Searches :

Sql developer

Sql oracle

Database sql

Database developer sql

Sql server english


vn.jobsyd.com : Jobs in Vietnam | © Copyright 2019

Home    |    Job categories     |    Job location

Privacy Policy