Recoveries manager Jobs offers in Vietnam -

Vietnam > Recoveries Manager > 2 results found.

Job offers search results | Vietnam


Manager, VIP Services in Quang Nam
Saturday 20 July 2019 03:15
as a point person in the resolutions of customers complaints and service recoveries. Express a willingness to learn new skills...... - Quang Nam

Similar : Manager, VIP Services


Manager, VIP Services in Quang Nam
Monday 01 July 2019 07:24
- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ... Thông báo Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Manager, VIP...... - Quang Nam

Similar : Manager, VIP Services


"Recoveries Manager" Jobs Results Powred By :
neuvoo job search (0) | Indeed job search (0) | careerjet job search (2)

Try other job search