Professor Jobs offers in Vietnam -

Vietnam > Professor > 28 results found.Curriculum Manager – Electrical/Mechanical Engineering | Vingroup | Hanoi | Saturday 09 March 2019 02:01

GME/CME/CNE PROGRAM | Vingroup | Hanoi | Saturday 09 March 2019 02:01

Residency Curriculum Manager | Vingroup | Hanoi | Wednesday 13 March 2019 07:42

Chief Operating Officer – VinUni Medical Simulation Center | Vingroup | Hanoi | Saturday 09 March 2019 02:01

Hydraulic & Fire Engineer | Talent Network | Ho Chi Minh | Thursday 07 March 2019 20:01

Doctor of Medicine (MD) Curriculum Manager | Vingroup | Hanoi | Saturday 09 March 2019 02:01

Director of Clinical training | Vingroup | Hanoi | Thursday 07 March 2019 18:15

Educationalist | Vingroup | Hanoi | Saturday 09 March 2019 02:01


Job offers search results | Vietnam


BCC Trading Company Limited >> Trưởng Phòng Bán Hàng in Thành phố Hồ Chí Minh
Tuesday 22 January 2019 15:21 | BCC Trading Company Limited | JobsGo
Mô tả công việc: (Mức lương: Thỏa thuận) Manage, mentor, and lead sales team members Develop monthly, quarterly, and annual sales plans Pursue new sales... | BCC Trading Company Limited - Thành phố Hồ Chí Minh

BCC Trading Company Limited >> Quản Lý Bán Hàng (Sales Manager) in Thành phố Hồ Chí Minh
Tuesday 22 January 2019 15:21 | BCC Trading Company Limited | JobsGo
Mô tả công việc: (Mức lương: Thỏa thuận) Manage, mentor, and lead sales team members Develop monthly, quarterly, and annual sales plans Pursue new sales... | BCC Trading Company Limited - Thành phố Hồ Chí Minh

BCC Trading Company Limited >> Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Nghiệp in Thành phố Hồ Chí Minh
Tuesday 22 January 2019 15:21 | BCC Trading Company Limited | JobsGo
Mô tả công việc: (Mức lương: Thỏa thuận) Manage, mentor, and lead sales team members Develop monthly, quarterly, and annual sales plans Pursue new sales... | BCC Trading Company Limited - Thành phố Hồ Chí Minh

Vingroup >> GME/CME/CNE PROGRAM in Hanoi
Saturday 09 March 2019 02:01 | Vingroup | Vingroup
VinUni's architecture emphasizes the harmony of neo classic façade with modern and high tech interior design. Professors and students will find themselves equipped with modern lecture halls and...... | Vingroup - Hanoi

Similar : GME/CME/CNE PROGRAM


Vingroup >> Doctor of Medicine (MD) Curriculum Manager in Hanoi
Saturday 09 March 2019 02:01 | Vingroup | Vingroup
VinUni's architecture emphasizes the harmony of neo classic façade with modern and high tech interior design. Professors and students will find themselves equipped with modern lecture halls and...... | Vingroup - Hanoi
Vingroup >> Chief Operating Officer – VinUni Medical Simulation Center in Hanoi
Saturday 09 March 2019 02:01 | Vingroup | Vingroup
VinUni's architecture emphasizes the harmony of neo classic façade with modern and high tech interior design. Professors and students will find themselves equipped with modern lecture halls and...... | Vingroup - Hanoi
Vingroup >> Educationalist in Hanoi
Saturday 09 March 2019 02:01 | Vingroup | Vingroup
VinUni's architecture emphasizes the harmony of neo classic façade with modern and high tech interior design. Professors and students will find themselves equipped with modern lecture halls and...... | Vingroup - Hanoi

Similar : Educationalist


Talent Network >> Hydraulic & Fire Engineer in Ho Chi Minh
Thursday 07 March 2019 20:01 | Talent Network | Talent Network
3th month salary (compulsory). Company trip once per year, training, birthday, 8 3. Professional international environment. Be trained by professors from abroad. Location. Centec Tower, 72 74...... | Talent Network - Ho Chi Minh City

Similar : Hydraulic & Fire Engineer


Vingroup >> Curriculum Manager – Electrical/Mechanical Engineering in Hanoi
Saturday 09 March 2019 02:01 | Vingroup | Vingroup
VinUni's architecture emphasizes the harmony of neo classic façade with modern and high tech interior design. Professors and students will find themselves equipped with modern lecture halls and...... | Vingroup - Hanoi
Vingroup >> Director of Clinical training in Hanoi
Thursday 07 March 2019 18:15 | Vingroup | Vingroup
VinUni's architecture emphasizes the harmony of neo classic façade with modern and high tech interior design. Professors and students will find themselves equipped with modern lecture halls and...... | Vingroup - Hanoi

Similar : Director of Clinical training


Vingroup >> Residency Curriculum Manager in Hanoi
Wednesday 13 March 2019 07:42 | Vingroup | Vingroup
VinUni's architecture emphasizes the harmony of neo classic façade with modern and high tech interior design. Professors and students will find themselves equipped with modern lecture halls and...... | Vingroup - Hanoi

Similar : Residency Curriculum Manager


Senior Hydraulic Engineer in Ho Chi Minh City
Friday 22 February 2019 07:50
environment; Be trained by professor from abroad. Thông tin khác Độ tuổi: Không giới hạn tuổi Hình thức: Nhân viên chính...... - Ho Chi Minh City

Similar : Senior Hydraulic Engineer


Senior Hydraulic Engineer in Ho Chi Minh City
Tuesday 22 January 2019 07:40
environment; Be trained by professor from abroad. Thông tin khác Độ tuổi: Không giới hạn tuổi Hình thức: Nhân viên chính...... - Ho Chi Minh City

Similar : Senior Hydraulic Engineer


Senior Hydraulic Engineer in Ho Chi Minh City
Thursday 17 January 2019 06:14
by professor from abroad. Thông tin khác Độ tuổi: Không giới hạn tuổi Hình thức: Nhân viên chính thức...... - Ho Chi Minh City

Similar : Senior Hydraulic Engineer


Senior Hydraulic Engineer in Ho Chi Minh City
Tuesday 22 January 2019 23:10
by professor from abroad. Thông tin khác Độ tuổi: Không giới hạn tuổi Hình thức: Nhân viên chính thức...... - Ho Chi Minh City

Similar : Senior Hydraulic Engineer


Nhân Viên Dịch Vụ (floor Service Professor) in Da Nang
Saturday 16 February 2019 04:30 | Salary : 10000000 - 12000000 per month
(Mã số: 02) - Luôn quan sát chào hỏi và chăm sóc khách hàng trong khu vực làm việc được sắp xếp - Thực hiên các giao dịch bằng tiền, thể tín dụng, mua điểm và trả thưởng cho khách và các giấy cần thiêt một cách chính xác và đầy đủ - Đáp...... - Da Nang
Senior Hydraulic Engineer in Ho Chi Minh City
Thursday 24 January 2019 23:45
environment; Be trained by professor from abroad. Thông tin khác Độ tuổi: Không giới hạn tuổi Hình thức: Nhân viên chính...... - Ho Chi Minh City

Similar : Senior Hydraulic Engineer


Senior Hydraulic Engineer in Ho Chi Minh City
Friday 25 January 2019 03:54
by professor from abroad. Thông tin khác Độ tuổi: Không giới hạn tuổi Hình thức: Nhân viên chính thức...... - Ho Chi Minh City

Similar : Senior Hydraulic Engineer


Senior Hydraulic Engineer in Ho Chi Minh City
Saturday 23 February 2019 00:45
by professor from abroad. Thông tin khác Độ tuổi: Không giới hạn tuổi Hình thức: Nhân viên chính thức...... - Ho Chi Minh City

Similar : Senior Hydraulic Engineer


Senior Hydraulic Engineer in Ho Chi Minh City
Wednesday 23 January 2019 07:54
environment; Be trained by professor from abroad. Thông tin khác Độ tuổi: Không giới hạn tuổi Hình thức: Nhân viên chính...... - Ho Chi Minh City

Similar : Senior Hydraulic Engineer


Senior Hydraulic Engineer in Ho Chi Minh City
Wednesday 23 January 2019 03:42
by professor from abroad. Thông tin khác Độ tuổi: Không giới hạn tuổi Hình thức: Nhân viên chính thức...... - Ho Chi Minh City

Similar : Senior Hydraulic Engineer"Professor" Jobs Results Powred By :
neuvoo job search (8) | Indeed job search (3) | careerjet job search (17)


vn.jobsyd.com : Jobs in Vietnam | © Copyright 2019

Home    |    Job categories     |    Job location

Privacy Policy