Penetration tester Jobs offers in Vietnam -

Vietnam > Penetration Tester > 1 results found.

Job offers search results | Vietnam


Nhân Viên QA Security Tiếng Nhật in Hanoi
Wednesday 20 May 2020 22:31 | Salary : $800 - 1500 per month
thông tin (Information Technology Engineering) - Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong Application Security/Penetration Test... Engineer / Tester - Kiến thức tốt về bảo mật mạng và ứng dụng. - Nắm rõ khung tiêu chuẩn OWASP, SANS, CERT, WASC. - Hiểu khái...... - Hanoi
"Penetration Tester" Jobs Results Powred By :
neuvoo job search (1) | Indeed job search () | careerjet job search ()


    vn.jobsyd.com : Jobs in Vietnam | © Copyright 2020

    Home    |    Job categories     |    Job location     |    Jobs by Countries

    Privacy Policy