Jobs offers in Vietnam - North west

Vietnam > North West > 475 results found.Sales Staff (N2 hoặc N3) | ICONIC Co,.Ltd. | Ho Chi Minh City | Monday 18 November 2019 09:00

IT Operator | ICONIC Co,.Ltd. | Ho Chi Minh City | Monday 18 November 2019 09:00

Paint Engineer | ICONIC Co,.Ltd. | Ho Chi Minh City | Monday 18 November 2019 09:00

Assistant of Japanese Business Director | ICONIC Co,.Ltd. | Ho Chi Minh City | Monday 18 November 2019 09:00

Admin Staff | ICONIC Co,.Ltd. | Ho Chi Minh City | Monday 18 November 2019 09:00

Sales and Marketing Staff | ICONIC Co,.Ltd. | Ho Chi Minh City | Monday 18 November 2019 09:00

Sales Staff (Tiếng Nhật ~ N3) | ICONIC Co,.Ltd. | Ho Chi Minh City | Monday 18 November 2019 09:00

Production Control Supervisor | ICONIC Co,.Ltd. | Binh Duong | Monday 18 November 2019 09:00


Job offers search results | Vietnam


ICONIC Co,.Ltd. >> Interprter and Assistant (Production Development Section) in Ho Chi Minh City
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Hồ Chí Minh - Việt NamJob level:Nhân viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:Biên phiên thông dịchJob description:Thông dịch thông...... | ICONIC Co,.Ltd. - Ho Chi Minh City
ICONIC Co,.Ltd. >> GA and HR Manager in Binh Duong
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Bình Dương - Việt NamJob level:Trưởng phòng Job language:EnglishJob industry:Hành chính, Thư ký & Lễ tânJob description:Management of Human...... | ICONIC Co,.Ltd. - null

Similar : GA and HR Manager


ICONIC Co,.Ltd. >> Production Control Supervisor in Binh Duong
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Bình Dương - Việt NamJob level:Trưởng nhómJob language:Tiếng ViệtJob industry:Thiết kế quy trình & Sản xuấtJob description:Hỗ trợ quản lý hoạt...... | ICONIC Co,.Ltd. - null

Similar : Production Control Supervisor


ICONIC Co,.Ltd. >> Nhân Viên Bộ Phận Mua Hàng in Dong Nai
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Đồng Nai - Việt NamJob level:Nhân viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:Mua hàng, Trưng bày & Quản lý vật liệu Job description:Tìm...... | ICONIC Co,.Ltd. - null
ICONIC Co,.Ltd. >> HR Manager in Ho Chi Minh City
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Hồ Chí Minh - Việt NamJob level:Trưởng phòng Job language:Tiếng ViệtJob industry:Nhân sựJob description:Phụ trách bộ phận HR (Cấp trên là người...... | ICONIC Co,.Ltd. - Ho Chi Minh City

Similar : HR Manager


ICONIC Co,.Ltd. >> Admin Staff in Ho Chi Minh City
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Hồ Chí Minh - Việt NamJob level:Nhân viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:Hành chính, Thư ký & Lễ tânJob description:Phụ trách tổng vụ ......... | ICONIC Co,.Ltd. - Ho Chi Minh City

Similar : Admin Staff


ICONIC Co,.Ltd. >> Sales Staff (Japanese N2 or above) in Ho Chi Minh City
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Hồ Chí Minh - Việt NamJob level:Nhân viên Job language:EnglishJob industry:Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanhJob description:① Sales...... | ICONIC Co,.Ltd. - Ho Chi Minh City
ICONIC Co,.Ltd. >> Sales Staff (N2 hoặc N3) in Ho Chi Minh City
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Hồ Chí Minh - Việt NamJob level:Nhân viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanhJob description:Tiếp nhận...... | ICONIC Co,.Ltd. - Ho Chi Minh City
ICONIC Co,.Ltd. >> Interpreter cum Transrator (Japanese-Vietnamese) in Ho Chi Minh City
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Hồ Chí Minh - Việt NamJob level:Nhân viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:Biên phiên thông dịchJob description:Phụ trách biên phiên dịch...... | ICONIC Co,.Ltd. - Ho Chi Minh City
ICONIC Co,.Ltd. >> Paint Engineer in Ho Chi Minh City
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Hồ Chí Minh - Việt NamJob level:Nhân viên Job language:EnglishJob industry:Hóa học & Sinh hóaJob description:Implementation of function test ......... | ICONIC Co,.Ltd. - Ho Chi Minh City

Similar : Paint Engineer


ICONIC Co,.Ltd. >> IT Operator in Ho Chi Minh City
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Hồ Chí Minh - Việt NamJob level:Nhân viên Job language:EnglishJob industry:IT - Quản lý mạng, hệ thống & dữ liệuJob description:Programming by...... | ICONIC Co,.Ltd. - Ho Chi Minh City

Similar : IT Operator


ICONIC Co,.Ltd. >> Web Designer in Ho Chi Minh City
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Hồ Chí Minh - Việt NamJob level:Nhân viên Job language:EnglishJob industry:IT - Phần mềmJob description:Receiving request of creating websites...... | ICONIC Co,.Ltd. - Ho Chi Minh City

Similar : Web Designer


ICONIC Co,.Ltd. >> Sales and Marketing Staff in Ho Chi Minh City
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Hồ Chí Minh - Việt NamJob level:Nhân viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanhJob description:Chúng tôi...... | ICONIC Co,.Ltd. - Ho Chi Minh City

Similar : Sales and Marketing Staff


ICONIC Co,.Ltd. >> Store Manager in Ho Chi Minh City
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Hồ Chí Minh - Việt NamJob level:Trưởng phòng Job language:Tiếng ViệtJob industry:Nhà hàngJob description:Cung cấp dịch vụ xuất sắc, tối đa hóa...... | ICONIC Co,.Ltd. - Ho Chi Minh City

Similar : Store Manager


ICONIC Co,.Ltd. >> Japanese Sales Support Executive in Hanoi
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Hà Nội - Việt NamJob level:Nhân viên Job language:EnglishJob industry:Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanhJob description:Logistics...... | ICONIC Co,.Ltd. - Hanoi

Similar : Japanese Sales Support Executive


ICONIC Co,.Ltd. >> Nhân Viên Nghiên Cứu Thị Trường in Ho Chi Minh City
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Hồ Chí Minh - Việt NamJob level:Nhân viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:Nghiên cứu thị trườngJob description:Nghiên cứu thị trường ......... | ICONIC Co,.Ltd. - Ho Chi Minh City
ICONIC Co,.Ltd. >> IT Communicator in Ho Chi Minh City
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Hồ Chí Minh - Việt NamJob level:Nhân viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:IT - Phần mềmJob description:Đứng giữa team người VN và người...... | ICONIC Co,.Ltd. - Ho Chi Minh City

Similar : IT Communicator


ICONIC Co,.Ltd. >> Office Manager in Haiphong
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Hải Phòng - Việt NamJob level:Trưởng phòng Job language:EnglishJob industry:Hành chính, Thư ký & Lễ tânJob description:Office manager (acting...... | ICONIC Co,.Ltd. - Hai Phong

Similar : Office Manager


ICONIC Co,.Ltd. >> Site Engineer (Electrical Equipment) in Ho Chi Minh City
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Create, dynamic, high responsible ... Job workplaces:Hồ Chí Minh - Việt NamJob level:Nhân viên Job language:EnglishJob industry:Điện, Điện tử & Điện lạnhJob...... | ICONIC Co,.Ltd. - Ho Chi Minh City
ICONIC Co,.Ltd. >> Sales Assistant in Dong Nai
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Đồng Nai - Việt NamJob level:Nhân viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanhJob description:Customer...... | ICONIC Co,.Ltd. - null

Similar : Sales Assistant


ICONIC Co,.Ltd. >> Sales Staff (Sub Manager Level) in Ho Chi Minh City
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Hồ Chí Minh - Việt NamJob level:Nhân viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanhJob description:Khai thác...... | ICONIC Co,.Ltd. - Ho Chi Minh City
ICONIC Co,.Ltd. >> Sales Engineer in Binh Duong
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Be responsible for Marketing and Sales of Company Technology, WTP/WWTP/Maintenance Service/Chemical/Spare-parts/Equipment/Components ... Job workplaces:Bình...... | ICONIC Co,.Ltd. - null

Similar : Sales Engineer


ICONIC Co,.Ltd. >> Assistant of Japanese Business Director in Ho Chi Minh City
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Hồ Chí Minh - Việt NamJob level:Nhân viên Job language:EnglishJob industry:Hành chính, Thư ký & Lễ tânJob description:Support Japanese Business...... | ICONIC Co,.Ltd. - Ho Chi Minh City
ICONIC Co,.Ltd. >> Plant Engineering Supervisor (Electronic Facilities) in Ho Chi Minh City
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Hồ Chí Minh - Việt NamJob level:Trưởng nhómJob language:Tiếng ViệtJob industry:Điện, Điện tử & Điện lạnhJob description:You will work as the...... | ICONIC Co,.Ltd. - Ho Chi Minh City
ICONIC Co,.Ltd. >> Sales Staff (Tiếng Nhật ~ N3) in Ho Chi Minh City
Monday 18 November 2019 09:00 | ICONIC Co,.Ltd. | iconicJob
Job workplaces:Hồ Chí Minh - Việt NamJob level:Nhân viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanhJob description:Khai...... | ICONIC Co,.Ltd. - Ho Chi Minh City
World Vision International >> WVV AP Development Facilitator - Tuan Giao, Dien Bien in Tuan Giao, Dien Bien
Monday 11 November 2019 01:29 | World Vision International
WORK CONTEXT / BACKGROUND: World Vision is a Christian relief and development organization working to create lasting change in the lives of children, families and communities living in poverty. World Vision serves all people regardless of...... | World Vision International - Tuan Giao, Dien Bien
Manulife >> Officer, BCS (Hoa Binh) in Hoa Binh, Hoa Binh
Saturday 19 October 2019 02:41 | Manulife
Job Description : Are you looking for unlimited opportunities to develop and succeed? With work that challenges and makes a difference, within a flexible and supportive environment, we can help our customers achieve their dreams and aspir...... | Manulife - Hoa Binh, Hoa Binh
World Vision International >> WVV AP Development Facilitator - Dien Bien Dong, Dien Bien in Dien Bien Dong, Dien Bien
Saturday 19 October 2019 00:51 | World Vision International
WORK CONTEXT / BACKGROUND: World Vision is a Christian relief and development organization working to create lasting change in the lives of children, families and communities living in poverty. World Vision serves all people regardless of...... | World Vision International - Dien Bien Dong, Dien Bien
World Vision International >> WVV AP Manager - Yen Thuy, Hoa Binh in Yen Thuy, Hoa Binh
Monday 11 November 2019 07:53 | World Vision International
WORK CONTEXT / BACKGROUND: World Vision is a Christian relief and development organisation working to create lasting change in the lives of children, families and communities living in poverty. World Vision serves all people regardless of...... | World Vision International - Yen Thuy, Hoa Binh
Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu in Binh Thanh, Ho Chi Minh City - Dien Bien Phu, Dien Bien
Thursday 21 November 2019 06:12 | Salary : 12000000 - 15000000 per month
- Chuẩn bị hồ sơ xuất nhập khẩu, khai báo hải quan . - Quản lý tiến độ xuất nhập khẩu cho khách hàng - Theo dõi và xử lý toàn bộ quá trình làm hàng XNK - Tư vấn khách hàng về xuất nhập khẩu. Yêu cầu - Chuyên môn XNK, tiếng anh, vi tín...... - Binh Thanh, Ho Chi Minh City - Dien Bien Phu, Dien Bien
Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Tòa Nhà in Dien Bien Phu, Dien Bien - Binh Thanh, Ho Chi Minh City
Thursday 21 November 2019 08:03 | Salary : 10000000 - 12000000 per month
Bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, nước của Tòa nhà Văn phòng làm việc của Công ty tại địa chỉ: 63-65 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh. Tòa nhà gồm 10 tầng. 1. Đảm bảo sự hoạt động liên tục của các hệ thống điện, nước, máy móc, trang , cơ s...... - Dien Bien Phu, Dien Bien - Binh Thanh, Ho Chi Minh City
World Vision International >> WVV AP Sponsorship Facilitator - Yen Thuy, Hoa Binh in Yen Thuy, Hoa Binh
Sunday 10 November 2019 07:54 | World Vision International
WORK CONTEXT / BACKGROUND: World Vision is a Christian relief and development organisation working to create lasting change in the lives of children, families and communities living in poverty. World Vision serves all people regardless of...... | World Vision International - Yen Thuy, Hoa Binh
Cutting Assistant Manager ( English; 35mil; Hoa Binh ) in Hoa Binh
Sunday 27 October 2019 22:05
Our client is a manufacturing company, now is looking for a working at Cutting Assistant Manager in Hoa Binh province as detail: Arrange working position for each staffs Order equipment, material and accessories based on demand basis on m...... - Hoa Binh
Manulife >> Officer, BCS (Son La) in Son La, Son La
Friday 20 September 2019 01:19 | Manulife
Job Description : Are you looking for unlimited opportunities to develop and succeed? With work that challenges and makes a difference, within a flexible and supportive environment, we can help our customers achieve their dreams and aspir...... | Manulife - Son La, Son La
World Vision International Vietnam >> WVV AP Development Facilitator/nhân Viên Phát Triển Cộng Đồng - Điện Biên Đông, Điện Biên in Dien Bien
Thursday 31 October 2019 23:27 | World Vision International Vietnam
Mô Tả Công Việc WORK CONTEXT / BACKGROUND: World Vision is a Christian relief and development organization working to create lasting change in the lives of children, families and communities living in poverty. World Vision serves all pe...... | World Vision International Vietnam - Dien Bien

Red River Delta

South East

Mekong Delta

South Central Coast

Central Highlands


"North West" Jobs Results Powred By :
neuvoo job search (257) | Indeed job search (0) | careerjet job search (218)


vn.jobsyd.com : Jobs in Vietnam | © Copyright 2019

Home    |    Job categories     |    Job location

Privacy Policy